van A tot inzet

De echte oplossing voor verzuim ligt in het werk.

Het werk-herstel traject ontzorgt in de belangrijkste stap tijdens de re-integratie: De drempel naar het werk verlagen, de medewerker coachen tot over de drempel en een helder plan met evaluaties voor de verdere vervolgstappen.

Het werk-herstel traject

Het werk-herstel traject is gebaseerd op de overtuiging dat re-integratie veel beter georganiseerd kan worden. Dat merk je van begin tot eind. Bekijk hieronder de drie fasen van het werk-herstel traject.

Drie fasen

Het werk-herstel traject is opgebouwd in drie fasen en voor iedere fase wordt een afspraak gepland met de medewerker.

Betrokkenheid

De leidinggevende heeft inspraak en wordt op de hoogte gehouden, maar hoeft niet zelf deel te nemen aan het traject. Daarmee wordt de leidinggevende ontzorgd, zonder buitenspel te staan.

Stap voor stap

Het werk-herstel traject ontzorgt door de eerste stappen te zetten in de re-integratie, zodat je zelf verder kunt totdat het einddoel is bereikt.

Werk-herstel

Herstellen om te kunnen werken is achterhaald en niet effectief. Een duurzame re-integratie is een voortdurende dialoog waarin het werk en het herstel elkaar positief beïnvloeden.

img2

Fase 1: Creëren van een positieve mindset

Focussen op wat je wel kunt, in plaats van wat je niet kunt: Hoe doe je dat? De eigen overtuigingen zijn het vertrekpunt om uiteindelijk verder te kunnen komen. Aan de hand van de eigen inzetbaarheid staat de medewerker aan het roer van de re-integratie.

Fase 2: Opstellen van een concreet en haalbaar re-integratieplan

Weten wat je wel gaat doen, maar ook weten wat je nog niet gaat doen. Welke aanpassingen zijn nodig om de drempel naar het werk te verlagen en welke activiteiten dragen bij aan het herstel? Het werk dient een veilige haven te zijn om je beter te voelen.

img1
img2

Fase 3: Borgen van het plan en evaluatie

De juiste handvatten hebben om zelf verder te kunnen gaan, de communicatie met collega’s om de nodige hulp te krijgen en gerichte vragen die aan de bedrijfsarts gesteld kunnen worden om alles eruit te kunnen halen.

Werkt - Herstelt - Ontzorgt

Voor werkgevers

Werk wordt voortdurend complexer, waardoor zieke medewerkers steeds meer tijd nodig hebben om te re-integreren. Terwijl de zieke medewerker thuis blijft, gaat de ontwikkeling in het werk onveranderd door. Daarom wordt het steeds belangrijker om oplossingen te vinden die bijdragen aan een duurzame re-integratie. Als werkgever zijn er factoren waar niet of nauwelijks invloed uit te oefenen is, zoals bijvoorbeeld wachttijden in de zorg en onvoldoende aandacht voor de rol van werk tijdens behandelingen. Werkgevers hebben vaak het gevoel met de rug tegen de muur te staan en weinig grip te hebben op de situatie.

De afstand tot het werk groter wordt naarmate iemand langer vanwege ziekte thuis blijft. En toch duurt het vaak lang voordat een medewerker weer begint met re-integreren. Daarmee gaat kostbare tijd verloren die steeds harder nodig is om duurzaam terug te kunnen keren.

Het werk-herstel traject brengt coaching van werkgever en werknemer, duidelijkheid over de te nemen stappen en het bieden van passende werkzaamheden bij elkaar. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de omliggende factoren die vaak onderbelicht blijven. Duurzaamheid en resultaat staan daarbij voorop, ook als het in eerste instantie lijkt alsof er geen mogelijkheden zijn.

Voor werknemers

Werk heeft een belangrijke invloed op het herstel. Wanneer dit goed wordt georganiseerd, draagt het werk een positieve bijdrage en is het zelfs een voorwaarde om te kunnen herstellen. Dat vereist dat het werk niet te veel van je vraagt en dat je in het werk niet tegen dezelfde knelpunten aan gaat lopen als voorheen. Met de juiste handvatten kan dit op een goede manier worden gedaan.

Het werk-herstel traject bevat onder andere coaching, inzicht in factoren die het werk belemmeren en factoren die het werk mogelijk maken, de mogelijkheden om grenzen aan te geven en om op gepaste wijze de persoonlijke doelen te bereiken. De re-integratie wordt daarmee veel gemakkelijker en bovendien heb je de mogelijkheid om zelf regie te nemen over jouw re-integratie.

De werkhervatting is geen doel op zich, maar een middel om duurzaam te kunnen re-integreren. Dit is het resultaat van een uitstekende afstemming tussen jouw persoonlijke situatie, inzicht in de manier waarop je met de belemmeringen om kunt gaan en het inzetten van de middelen die jou daarbij kunnen helpen. Er is ruimte om echt naar jou te luisteren en om een plan te maken waar je zelf achter staat.

Voor verwijzers

Re-integratie is voor iedereen anders. Vaak speelt het medische herstel een belangrijke rol in de re-integratie. Daarnaast spelen de resterende mogelijkheden van de werknemer, de steun van de werkgever en de collega’s en de sociale omgeving ook een belangrijke rol.

Het werk-herstel traject is geen medische interventie. Het is niet primair gericht op het verhogen van de belastbaarheid, maar op het verlagen van de belasting. Daarmee wordt een veilige werkomgeving geboden die bijdraagt aan het herstel. Hoe eerder dit geboden wordt, hoe kleiner de afstand tot het werk wordt en hoe meer tijd de werknemer heeft om duurzaam te re-integreren.

Om te kunnen verwijzen is een goedkeuring van de werkgever nodig. Indien gewenst kan een vraagstelling worden meegestuurd met de aanmelding. Het werk-herstel traject kan worden ingezet wanneer één of meerdere van deze situaties aan de orde is:

  • Het verzuim duurt naar verwachting meerdere maanden;
  • Er is sprake van complex en/of meervoudig verzuim;
  • Er is professionele medische begeleiding geweest, gaande of gepland;
  • Er is, naast de medische problematiek, sprake van problematiek die niet primair een medische oorzaak heeft.
Het werk-herstel traject is niet geschikt wanneer sprake is van geen benutbare mogelijkheden.

Werkt - Herstelt - Ontzorgt

Maatwerk

Het werk-herstel traject is altijd maatwerk, maar dit is wat je kunt verwachten.

Locatie

Vaste kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarnaast coachruimtes in heel Nederland.

Planning

Na akkoord van de werkgever vindt de eerste afspraak doorgaans binnen twee weken plaats en de volgende afspraak twee weken later. Nadat de medewerker vier weken heeft gewerkt vindt de laatste afspraak plaats.

Investering

Het hele werk-herstel traject bestaat uit drie uitgebreide afspraken, een telefonische terugkoppeling, een re-integratieplan op papier, een afsluitend verslag dat gebruikt kan worden voor het plan van aanpak en de mogelijkheid om altijd tussendoor contact op te nemen en kost €2100,- exclusief btw.